دندانپزشکی و سلامت دهان

ماموگرافی چگونه انجام میشود؟ | غربالگری ماموگرافی

آیا می دانید برای شناخت مرحله پیشرفت سرطان سینه و پیشگیری از آن باید ماموگرافی انجام داد؟
۹ تیر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۵
ادامه