دندانپزشکی و سلامت دهان

تست روانشناسی: چقدر جرات ابراز وجود (جسارت) دارید؟

چقدر جسارت و قاطعیت دارید؟ برایتان سخت است به دیگران «نه» بگویید؟ حس خوبی نسبت به برخورد اجتماعی خود ندارید؟ با تست روانشناسی جسارت رفتارتان را ارزیابی کنید!
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸
ادامه