دندانپزشکی و سلامت دهان

منشاء آلودگی هوای تهران چیست؟! در هنگام آلودگی هوا چه کنیم؟

آلودگی هوا شرایطی است که در آن حجم ذرات و مواد مضر در اتمسفر (هوایی که تنفس میکنیم) از استاندارد خارج شود، آمار هولناکی از مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا وجود دارد.
۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۵:۲۲
ادامه