دندانپزشکی و سلامت دهان

11 علت پریود نامنظم | آیا پریود نامنظم خطرناک است ؟

آیا نمی دانید کی پریود میشود و ناگهان غافلگیر می شوید؟ شاید پریود نامنظم را تجربه می کنید.
۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۰
ادامه