دندانپزشکی و سلامت دهان

غربالگری بارداری چند مرحله است و چگونه انجام میشود ؟

با انجام آزمایش‌های غربالگری، فرزندی سالم به دنیا بیاورید؛ اما آزمایش های غربالگری چگونه انجام می شود و چند مرحله است؟
۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۶
ادامه